Halos-doble-ang-kita-sa-paglalaro-sa-Pilipinas-noong-2022-1